Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2012

crop
3269 1c86
A perfect circle ;)
crop
7615 b154
Reposted fromvixen17 vixen17 viamassivejack massivejack
crop
Reposted fromuosiu uosiu viavifon vifon

October 22 2011

crop
2726 b549
Reposted fromCZ CZ viathebadone thebadone
crop
2017 f59f
Reposted fromeeerobii eeerobii viathebadone thebadone
crop
1211 d2a8
Reposted fromelandres elandres viathebadone thebadone

October 21 2011

crop
5002 9824
Reposted fromvifon vifon

September 20 2011

crop
Reposted fromphucitol phucitol

September 19 2011

crop

Jak wymyślano języki

FRANCUSKI.

- To robimy tak. Połowę liter będziemy czytać ch.. go wie jak a, drugiej połowy w ogóle nie będziemy czytać.
- No. I od czasu do czasu kreska na górze.

ANGIELSKI

- Liter nie będziemy dużo wymyślać. Ma bydź prosto. Samogłoski intonujemy losowo. Będzie tak bardziej cool. I żeby znaczenie słowa zmieniało w zależności od przyimka i statusu społecznego.
- Cool!

JAPOŃSKI

- A jak byśmy wszystkie słowa mówili w tej samej tonacji? Tak jak pies szczeka?
- Nooo... to by się wszyscy bali. I o to chodzi.

CHIŃSKI

- Literami zajmiemy się później. Po prostu niech język nasladuje odgłosy natury.
- Nie nie! Litery są ważne. Musi być ich dużo, ale symboliczne. O na przykład taką wymyśliłem. Widzicie ten rysunek? Tu jest pług. Tu krowa. Tu słońce. To będzie wyraz STÓŁ.

WŁOSKI

- Wszystkie słowa muszą kończyć się na samogłoskę.
- Dobrze. I dużo machamy rękami. Bo jest gorąco, co nie?

HISZPAŃSKI

- A jeb... to. Najpierw wymyślmy włoski.

NIEMCY

- Ekspansja. Potrzebujemy przestrzeni. Nasz język potrzebuje przestrzeni. Wyrazy muszą być długie i połączone. Np : Idękupićziemniakidosupermartketu. Helgachceszsięruchać?

ROSYJSKI

- Wyrazy dajemy w losowej kolejności. Dopiero odpowiednia intonacja da pełny obraz.
- No i przyrostki i przedrostki !
- TAKTOCZNA!


BUŁGARSKI

- A co mamy wymyślać. Mówmy po rosyjsku. Przecież my praktycznie mówimy po rosyjsku.
- No nie do końca. Mówimy jak upośledzeni rosjanie.
- No faktycznie. Niech tak zostanie.


POLSKI

- Dobra niech to będzie język słowiański. Ale niech ruscy mają problem. Litery pozamieniamy.

CZESKI

- Rozbawimy polaków?

WĘGIERSKI

- Halászlé a másnaposságot. Egyébként én meg fog halni.
- Co on bredzi?
- Bełkocze. Pijany od wczoraj. Ochlał się tokaju to głodny jest.
- Zaraz zaraz ... to jest idea ...
Reposted fromflyingalexa flyingalexa viamassivejack massivejack
3826 23b4
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viamassivejack massivejack

July 02 2011

crop

June 23 2011

crop
2236 0a49 500
crop
9478 9d03
Yarrrr...? ;<

Just ugly as hell
Reposted fromizoslav izoslav vialove4nerds love4nerds
crop
the key and the lock
Reposted fromwaka waka vialove4nerds love4nerds
crop
ring ring ring ring ...
Reposted frombrandstaetter brandstaetter vialove4nerds love4nerds
crop
3670 95db 500
Reposted fromtowo towo vialove4nerds love4nerds
crop
3363 1521
Reposted fromtowo towo vialove4nerds love4nerds

June 18 2011

crop
1552 4ca7 500
Reposted fromzerodi zerodi

June 16 2011

crop
8819 89c1
Herman the German strikes again
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon

June 13 2011

crop
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl